วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเรียนรู้กลุ่ม101 4/12/55


ผลการเรียนรู้ 4/12/55

     อาจารย์ได้สอนในเรื่องการใช้โปรแกรมทำฟอนต์ต่างๆ และได้สาธิตวิธีการทำให้ดู และในชั่วโมงเรียนอาจารย์ให้โหลดโปรแกรมทำฟอนต์มาใช้ ได้แก่ FontLApstudio5,HiGH-LOGIC.COMและHighlogicfontcreator เป็นตัน 

WORK -ให้ไปปรินซ์แบบฟอนต์ลานจันทร์มาให้หมดและทุกครั้งเวลาเรียนให้นำติดตัวมาด้วยนะครับ
               -ดำเนินงานgilfออกแบบนำเสนอต่างๆ
          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น