วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

font design


  งาน font design
เทมเพดภาษาอังกฤษ

แทมเพดภาษาไทย


fontลายมือ

การทดสอบพิมพ์


นำfontไปลงใน www.fontspace.com


SHOW FONT

SHOW FONT


งาน Gift on the moon

งาน Gift on the moon

การนำเสนองานขั้นตอนการทำ

-ร่างแบบ
-scan แม่แบบ
-ทำในอิราส
-ปริ้นตัดตามขนาด ติดกาว
-ใส่packket