วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนรู้กลุ่ม101 27/11/55

ผลการเรียนรู้ของกลุ่ม 27/11/55

          เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทำ font และได้ศึกษาโครงสร้างของตัวอักษร 

               อาจารย์ได้สาธิตขั้นตอนการทำโปรแกรม โดยสอนวิธีในการใช้เครื่องมือ เช่น การเว้นช่องว่าง การตัดภาพ ปรับเส้นหนา-บาง และการทำตัวเอียง จึงทำได้ผมได้รู้การใช้เครื่องมือต่างๆ มากขึ้น และทำให้ง่ายต่อการทำงาน และ สะดวกขึ้น

การบ้านวันนี้   -ศึกษาการนำเสนอของงานgift การจัดทำ และศึกษาเรื่องของในงาน 
                          -ทำขั้นตอนการสร้างตัวอักษร ใช้เส้นอะไร ขนาดเท่าไหร ใช้โปรแกรมอะไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น