วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เกียรติภูมิ โพธิ์ไพงาม 5411307084 รายงานแปลข่าวเอกสารการสรุป
สรุปข่าวสาร หน้า 1

แปล-สรุปบทความเรื่อง ที่ 1
Now More Than 5,000 Fonts to Try or Rent from SkyFonts
by Johnathan Zsittnik
Johnathan Zsittnik : ขณะนี้มีแบบอักษรมากกว่า 5,000 หรือจะลองเช่าได้จาก SkyFonts
เขียนโดย : Johnathan Zsittnik
จาก : http://blog.fonts.com/contributors/johnathan-zsittnik
แปลสรุปความโดย นายเกียรติภูมิ โพธิ์ไพงาม
รหัสนักศึกษา 5411307084 กลุ่มเรียน 101
Contact E-mail : kiettipoom420@gmail.com
Publish Blog : http://kiettipoom.blogspot.com/
รายงานวิชา ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
วันที่ส่ง 18 ธันวาคม 2555
 -เมื่อเราได้ประกาศใช้SkyFontsและให้บริการเช่าเพียงสองเดือนที่ผ่านมาเราสัญญาว่าจะขยายการ บริการของรูปแบบอักษรผู้ที่เข้าร่วมในรุ่นเบต้าได้สังเกตเห็นความตั้งใจของเราและได้นำไปพัฒนาจึงได้ออกสินค้ารุ่นล่าสุดออกมามากกว่า5,000แบบอักษรจากAvenirไปZapfinoรวมไปถึงอาร์เรย์ของ มาตรฐานการออกแบบจากแหล่งพรีเมียมเช่น Monotype, พิมพ์หิน, ITC, ครองและ Bitstream


เอกสารการสรุป
สรุปข่าวสาร หน้า 2
-แต่บางทีคุณอาจกำลังคิดว่า“คุณรู้ว่ารูปแบบอักษรเหล่านั้นทั้งภายในและภายนอกและประโยชน์ที่แท้จริงของการให้เช่าอักษรคือการเข้าถึงการออกแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน”"ถ้าอย่างนั้นคุณจะยินดีที่
จะได้ยินว่าเราโดยไม่เสร็จสิ้นการเพิ่มสินค้าคงคลังติดตามความคืบหน้าและแหล่งความรู้การออกแบบมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มาจากแหล่งอื่นๆ กำลังมุ่งหน้าไปทางของคุณ
ที่มา : http://blog.fonts.com/contributors/johnathan-zsittnik
         รูปแบบอักษรที่แนะนำให้ทดลองใช้ผ่านตัวอักษรของเรา SkyFonts บริการเช่า จากซ้ายไปขวา Levato, Neue Haas Grotesk, Classic Grotesque, Akko, Biome, Neue Aachen และ DIN
         สำหรับตอนนี้เป็นคำแนะนำ (ดึงจากรายการ Fonts.com ใหม่ขายดีที่สุด)
ที่คุณอาจไม่ได้รับในมือมาก่อน: Levato, Neue Haas Grotesk, Classic Grotesque, Akko, Biome, Neue Aachen และ DIN การออกแบบแต่ละตัวสามารถใช้ได้บน SkyFonts เข้าไปทดลองใช้เครื่องมือและคำแนะนำฟรีหรือเช่าสำหรับรายวันรายเดือน เครดิตจะมีอิสระในช่วงเบต้าดังนั้นหากคุณไม่ได้ลงทะเบียนสามารถติดต่อเราที่ skyfonts.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เอกสารการสรุป
สรุปข่าวสาร หน้า 3

วีดีโอนี้SkyFontsเป็นปฏิวัติเมฆที่ใช้บริการเช่าตัวอักษรที่ออกแบบสำหรับผู้ที่รัก
ที่จะลองรูปแบบอักษรใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร,SkyFontsให้การเข้า
ถึงหลายพันแบบอักษรอย่างเต็มที่ทำงานสำหรับการใช้งานภายในทั้งหมดของการใช้งานและเวิร์กสเตชันของคุณได้รับใบอนุญาตลองแบบอักษรสำหรับฟรีใดๆหรือให้เช่าแบบอักษรสำหรับเดือนหรือแม้กระทั่งวัน
…..........................................................................................
ภาคผนวก (สำเนาต้นเรื่องที่แปล)
Now More Than 5,000 Fonts to Try or Rent from SkyFonts
เนื้อหาข่าวสารต้นฉบับที่คัดลอกมา : http://blog.fonts.com/contributors/johnathan-zsittnik
         When we announced our SkyFonts font rental service just over two months ago, we promised to continually expand the service’s selection of typefaces. Those participating in the beta have hopefully noticed that we’ve kept to our word. Our most recent release more than doubles our original inventory, providing access to over 5,000 fonts. From Avenir to Zapfino, the selection includes an array of design standards from premium sources such as Monotype, Linotype, ITC, Ascender and Bitstream.
         But perhaps you’re thinking, “I know those typefaces inside and out. The real benefit of a font rental service is the access to designs that I haven’t worked with before.” Well then, you’ll be pleased to hear that we’re by no means finished adding to the inventory. Stay tuned, as thousands of more designs including those from many other sources are headed your way.
เอกสารการสรุป
สรุปข่าวสาร หน้า 4
A handful of recommended typefaces to try through our SkyFonts font rental service. From left to right: Levato, Neue Haas Grotesk, Classic Grotesque, Akko, Biome, Neue Aachen and DIN Next.

For now, here are a few recommendations (pulled from the Fonts.com New Best Sellers list) that you may not have gotten your hands on before: Levato, Neue Haas Grotesk, Classic Grotesque, Akko, Biome, Neue Aachen, and DIN Next. Each design is available on SkyFonts allowing them to be tried for a few minutes for free, or rented for a day or month using credits. Credits are free during the beta, so if you haven’t signed up yet, join us at skyfonts.com.
…...............................................................

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเรียนรู้กลุ่ม101 4/12/55


ผลการเรียนรู้ 4/12/55

     อาจารย์ได้สอนในเรื่องการใช้โปรแกรมทำฟอนต์ต่างๆ และได้สาธิตวิธีการทำให้ดู และในชั่วโมงเรียนอาจารย์ให้โหลดโปรแกรมทำฟอนต์มาใช้ ได้แก่ FontLApstudio5,HiGH-LOGIC.COMและHighlogicfontcreator เป็นตัน 

WORK -ให้ไปปรินซ์แบบฟอนต์ลานจันทร์มาให้หมดและทุกครั้งเวลาเรียนให้นำติดตัวมาด้วยนะครับ
               -ดำเนินงานgilfออกแบบนำเสนอต่างๆ
          

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเรียนรู้กลุ่ม101 27/11/55

ผลการเรียนรู้ของกลุ่ม 27/11/55

          เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทำ font และได้ศึกษาโครงสร้างของตัวอักษร 

               อาจารย์ได้สาธิตขั้นตอนการทำโปรแกรม โดยสอนวิธีในการใช้เครื่องมือ เช่น การเว้นช่องว่าง การตัดภาพ ปรับเส้นหนา-บาง และการทำตัวเอียง จึงทำได้ผมได้รู้การใช้เครื่องมือต่างๆ มากขึ้น และทำให้ง่ายต่อการทำงาน และ สะดวกขึ้น

การบ้านวันนี้   -ศึกษาการนำเสนอของงานgift การจัดทำ และศึกษาเรื่องของในงาน 
                          -ทำขั้นตอนการสร้างตัวอักษร ใช้เส้นอะไร ขนาดเท่าไหร ใช้โปรแกรมอะไรบ้าง

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ 6-11-12วิชา ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ปฐมนิเทศวิชาและข้อตกลงในการเรียนรู้

สัปดาห์ แรกของการเรียนการสอน เป็นการแนะนำรายวิชา การชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน และการเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันคื่อ

เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการเรียน
1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วน ตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - ติดตาม(Follow) เว็บบล็อกของวิชานี้ ติดตามอีเมล prachid2009@gmail.com และ add friend ใน Google plus
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti3410 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ http://productdesigntheory.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งทhttp://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos  สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก)ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนเฉพาะในวิชาที่เปิดสอน-สมัครเรียน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่ http://issuu.com/groups/productdesign
6.นำ บัตรเข้าชั้นเรียน ติดรูปถ่าย-สมุดจดที่แจกให้ วางโต๊ะผู้สอนก่อนเข้าชั้น มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน สิทธิ์ขาดเรียนเพียง แค่ 3 ครั้ง (ไม่แจ้ง/ไม่มีใบลา/ไม่ติดต่อผู้สอน)
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปล สรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว: Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารที่ถูกแบบฟอร์มและนำเสนอด้วย GoogleDocument - Presentation  + แชร์ให้เพื่อนๆ และให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน  โดยแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการประเมินผลที่อาจารย์แชร์ให้ดำเนินการเอง
9.สมัครเป็นสมาชิก-รับข้อมูลข่าวสารและศึกษาเนื้อหาวิดิโอการสอนของอาจารย์ได้ที่ URL Prachid's Youtube.com http://www.youtube.com/prachid2009 และปรับแก้ไขข้อมูลช่องของตนเองให้เรียบร้อย
ภาระงานที่มอบหมายนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน สองสัปดาห์