วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งาน Gift on the moon

งาน Gift on the moon

การนำเสนองานขั้นตอนการทำ

-ร่างแบบ
-scan แม่แบบ
-ทำในอิราส
-ปริ้นตัดตามขนาด ติดกาว
-ใส่packket

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น